Tag Archives: medzinárodná

Na gymnáziu vyrastá kapacita

Popradské gymnázium na Kukučínovej ulici má žiačku medzinárodného formátu. Študentka druhého ročníka Nela Gloriková získala so svojou prácou Populačná dynamika a etológia vodnára potočného na rieke Poprad v územiach s antropogénnym vplyvom striebornú…