Tag Archives: Michal Guhr

Historický kalendár – 34. týždeň

» 21. augusta zomrel učeň Jozef Bonk (24. 7. 1949 Hôrka – 21. 8. 1968 Poprad). Bol učňom na Učňovskej škole vo Veľkej. Keď 21. augusta 1968 vpadli vojská Varšavskej zmluvy…

Historický kalendár – 11. týždeň

» 13. marca zomrel učiteľ, úradník a publicista Hugo Payer (24. 11. 1823 Matejovce – 13. 3. 1898 Kežmarok). Študoval na gymnáziu v Miškovci, Liptovskom Mikuláši a v Prešove, právo…

Pretekárske lyžovanie priniesol do Tatier Michal Guhr

Dr. Michal Guhr – Lekár srdca a duše je najnovším titulom vydavateľstva z Tatranskej Lomnice. Ide už o šiestu publikáciu vydanú v edícii Osobnosti Vysokých Tatier. Dielo je výsledkom spolupráce vydavateľa I&B s autorkou knižky,…