Tag Archives: Mikuláš Argalács

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 7. týždeň

* Mládež v Huncovciach nacvičila divadelné predstavenie, ktorým sa predviedla 9. a 10. februára. Výťažok 350 korún venovala na Spišský dom v Budapešti a ďalších 160 korún pre vojnové siroty. * Predstavitelia nemeckých Ríšskych…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1946

Reč starých papierov Hneď v januári 1946 sa predstavitelia 51 krajín zišli na zasadnutí Organizácie spojených národov. O pár mesiacov zástupcovia 16 štátov (medzi nimi aj ČSR) dohodli nemecké vojnové reparácie. Medzinárodnou…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 6. týždeň

* Ministerstvo vojny opätovne upravilo pre študentov vysokých škôl, ktorí boli vo vojenskej službe, možnosti členeného štúdia s tým, že do konca augusta môžu vykonať skúšky za dva semestre. Každý…

Mesto spoznalo najlepších športovcov roka

Horolezec Peter Hámor sa stal Športovcom Popradu za rok 2017. Uplynulý štvrtok v Poprade po deviatich rokoch obnovili ocenenie pre najúspešnejších športovcov mesta. Na hlavnú cenu boli nominovaní okrem Petra Hámora…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1945

Stalo sa v meste N Víťazné armády postupovali na východnom i západnom fronte, svetová vojna sa lámala aj v Ázii. V Jalte „veľká trojka“ (Stalin, Churchill, Roosevelt) dohodli budúce usporiadanie sveta. V Remeši podpísali…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1945

Stalo sa v meste N Víťazné armády postupovali na východnom i západnom fronte, svetová vojna sa lámala aj v Ázii. V Jalte „veľká trojka“ (Stalin, Churchill, Roosevelt) dohodli budúce usporiadanie sveta. V Remeši podpísali…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 5. týždeň

* Na bojiskách mužné hrude zdobili ďalšie vyznamenania: poručík zdravotnej služby 34. pešieho pluku Mikuláš Rózsnayi dostal medailu Za statočnosť spojenú s radom Za zásluhy, rovnaké vyznamenanie dostal aj nadporučík delostrelectva…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1944

Skryli ich hory Dejiny II. svetovej vojny sa v roku 1944 písali veľmi rýchlo. Leningrad sa v januári vymanil z 900-dňovej blokády, nasledovali víťazné boje o Ukrajinu, spojenci sa vylodili v…

Týždeň pod Tatrami – 4. týždeň

* Cez nasledujúci zoznam si môžeme zopakovať ono známe „kto bol kto“, pretože Jeho majestát uhorský kráľ sa rozhodol vyznamenať za mimoriadne pôsobenie v čase vojny vyznamenaniami Vojnový kríž 2….

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1943

Slavo si plní tatranské sny V Casablanke rokujú na prahu roku 1943 Churchill a Roosewelt o otvorení druhého frontu v Európe, na východnom fronte bola prelomená blokáda Leningradu. Po sformovaní…