Tag Archives: Mikuláš Argalács

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1936

Sokolská aktivita Európska demokracia dostala v roku 1936 ďalšiu ranu víťazstvom Francisca Franca v Španielsku, ktorý na dlhé desaťročia nastolil diktátorský režim. Podporila ho formujúca sa os Berlín – Rím….

Týždeň pod Tatrami – 46. týždeň

* Zasadnutie Uhorského karpatského spolku 18. novembra v Poprade malo byť zásadným pre jeho ďalšie smerovanie. Mimoriadne bohatá diskusia a reprezentatívna účasť boli signálmi, že by sa činnosť spolku mohla zásadným spôsobom…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1935

Pre dobré meno Tatier Vyzeralo to už v roku 1935 ako na Titanicu: fašizmus sa pevne udomácnil v Taliansku, NSDAP v Nemecku, v parlamentných voľbách v ČSR sa druhou najsilnejšou stranou stala Sudetonemecká strana a slovenský…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 45. týždeň

* Ministerstvo kultúry a školstva vymenovalo za riaditeľa štátnej Dievčenskej meštianskej školy v Kežmarku Otta Brucknera. * Obyvatelia Kežmarku sa 14. novembra dočkali skvalitnenia vodovodnej siete v meste. Do prevádzky…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1934

Latentný konflikt CZ-SK sa decentne prevalil Kríza sa síce definitívne skončila, no atmosféra, najmä v Európe, v roku 1934 hustla. V talianskych voľbách dostali fašisti 99 percent hlasov. Francúzsko-sovietsky pokus o…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 44. týždeň

* Stále prebiehali v ďalších a ďalších mestách a dedinách slávnostné akcie pripomínajúce 400 rokov od reformácie. Zoširoka informuje tlač o oslavách v Spišskej Belej, mimoriadne veľkolepé boli slávnosti v Toporci a zakončil ich veľký fakľový sprievod…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1933

Nahliadnutie do kuchyne Tatradráhy V Nemecku sa v roku 1933 moci ujal Hitler a svet opojený z koča veľkej hospodárskej krízy ešte stále toto nebezpečenstvo bagatelizoval. Nie tak Česko-Slovensko. Malypetrova…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 43. týždeň

* V strede októbra končili sezónu viaceré tatranské osady. Naplno však bežal život v tých, ktoré boli určené na doliečenie zranených vojakov. Tak bolo v Starom Smokovci 600, v Novom…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1932

Tak sa vtedy vybavovalo Hospodárska kríza vrcholila, na Slovensku hlásili 185 784 nezamestnaných. Do štrajkujúcich a demonštrantov strieľali žandári v Polomke, Telgárte, Holíči aj v Pohorelej. V Trenčianskych Tepliciach bol zjazd…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 42. týždeň

* Zasadnutie samosprávy Popradu malo na začiatku slávnostný charakter, lebo sa predstavil nositeľ radu Márie Terézie por. Artúr Cumin. V pracovnej časti sa rozhodlo o zmene funkcie časti lesa v…