Tag Archives: Mikuláš Argalács

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 51. týždeň

* Spišský župan vydal koncom roka výnos, ktorým ukončil výnimočný stav na území župy. Tento bol ešte v marci vyhlásený pre celé územie Slovenska. * Po viac ako ročnej pauze…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 50. týždeň

* Pred odchodom na vianočné prázdniny oznamuje Lýceum v Kežmarku, že školu navštevuje 240 Nemcov, 160 Maďarov, 26 Slovákov a 2 Poliaci. Podľa náboženského vyznania je 165 evanjelikov, 132 rímskokatolíkov,…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 49. týždeň

* Zverejnený bol návrh textu mierovej zmluvy s Maďarskom (známy ako Trianonská zmluva), čo spôsobilo značnú nevôľu maďarského obyvateľstva na Spiši. V decembri sa však k maďarskej národnosti hlásilo oficiálne…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 48. týždeň

* Obnovený Tatranský spolok v Kežmarku mal valné zhromaždenie 20. novembra pod vedením Alexandra Belóczyho. Spolok sa jednoznačne prihlásil k správcovstvu a následníctvu v majetkovoprávnych vzťahoch k Téryho chate a…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 47. týždeň

* V novembri oznámila akciová spoločnosť Železnica údolím Popradu (Poprad – Kežmarok) konsolidáciu, keď sa jej podarilo získať potrebné doklady z Budapešti a mohla urobiť účtovnú uzávierku ešte z roku…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 46. týždeň

* Hoci sa postupne začalo vyučovanie v takmer všetkých školách, vyhrotená bola situácia na ev. gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Tu odmietli spočiatku výuku v inom než nemeckom jazyku. Riešenie…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 45. týždeň

* Cenzúra v praxi, teda vybielená časť novinovej stránky, sa predstavila čitateľom Karpathen Post v čísle, ktoré vyšlo 15. novembra. Článok, ktorý hovoril o probléme úradnej reči, bol cenzorom kompletne…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 44. týždeň

* V spišských mestách stále rezonovala otázka, v akom jazyku prioritne sa budú vzdelávať deti v školách. Predstavitelia nemeckej časti obyvateľov nástojili na nemeckom jazyku, pričom sa odvolávali aj na…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 42. týždeň

* Lýceum v Kežmarku našlo štedrého darcu, ktorým bola firma Scholtz z Matejoviec. Škole darovala kompletné zariadenie kuchyne a komôr, k tomu pridala aj emailový riad a všetky ďalšie kuchynské…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 41. týždeň

* Spišský župan Dr. Ján Rumann sa 14. októbra stretol v Kežmarku s osobnosťami mesta. Medzi účastníkmi boli napr. prof. Juraj Hronec, fabrikant Karl Wein či vydavateľ Teodor Sauter. Hovorili…