Tag Archives: Mikuláš Argalács

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 21. týždeň

* Mliečna aktivita sa zrejme ujala, lebo už 18. mája prišiel do Kežmarku ministerský radca ministerstva ľudovej výživy Dr. Pavol Tolnai v sprievode vládneho komisára Dr. Zoltána Tótha. U primátora sa…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1960

Obrázky maľované aj potom V polovici októbra nesocialistický svet obleteli fotografie Chruščova, ktorý vlastnou topánkou pri prejave trieskal po stole. Prezidentom USA sa stal J. F. Kennedy. Sirimávo Bandanaraike (Cejlón) sa…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 20. týždeň

* Letecký dôstojník, nadporučík Zeno Reichelt, syn kežmarského lekárnika Lea Reichelta, zahynul 5. mája v boji na talianskom fronte. Pochovaný bol o deň neskôr so všetkými vojenskými poctami. * Zaujímavý…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1959

Dielo naozaj Česko-Slovenské N. S. Chruščov začal poriadne lámať politické ľady; v Moskve privítal 23. júla 1959 viceprezidenta USA Nixona, na jeseň opätoval návštevu vo Washingtone. A mali sa o…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 19. týždeň

* Ešte 21. apríla sa vo Veľkom Slavkove uskutočnil Deň horských vodcov. Za Uhorský karpatský spolok odovzdali učiteľ Albert Ambrózy a Ludwig Rokfalussy vodcovské knižky ôsmim novým vodcom. Naopak, vodca…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1958

Tatranské pastorále Európskou politikou hýbali dve osobnosti; v ZSSR sa postu predsedu Rady ministrov ujal Nikita Chruščov, vo Francúzsku sa na vedúci post vrátil generál Charles de Gaulle. Obaja isté obdobie…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1957

Prvý vrtuľník v Tatrách V marci 1957 podpísali predstavitelia šiestich západoeurópskych krajín zmluvu o vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva, z ktorého vyrástla Európska únia. Kým N. S. Chruščov bol hviezdou svetových…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 17. týždeň

* Z ruského zajatia v lágri pri Irkutsku sa vrátili domov do Kežmarku lekár Dr. Dezider Kornhauser a jeho brat poručík Zigmund Kornhauser. V tábore sa stretli s ďalším Kežmarčanom z 67. pešieho pluku desiatnikom Pavlom…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1956

Česko-Slovenský projekt Svetovou politickou bombou roku 1956 sa stal prejav Nikitu Chruščova na XX. zjazde sovietskych komunistov. Odhalil nielen kult osobnosti Stalina, najmä však hrôzy, ktoré priniesol. Následky? Revolúcia v Budapešti,…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 16. týždeň

* Jarné zasadnutie spišských municipalít sa uskutočnilo 12. apríla pod vedením župana Tibora Mariássyho. Základnou témou rokovania bolo zabezpečenie dostatku potravín a efektívne založenie novej úrody. Členovia tohto výboru siahli po úprave…