Tag Archives: Mikuláš Argalács

Chceli to aj pred sto rokmi

V Podtatranských novinách č. 33 z 9. 8. 2016 je na titulnej strane článok „V Poľsku chystajú železničnú magistrálu do Tatier“ (autor J. Loginow). Iba pár poznámok k jeho obsahu,…

Týždeň pod Tatrami – 33. týždeň

* K pomerne jednostrannej informácii o bojoch k prístupom do Ľvova, ktoré podľa správ agentúr boli doménou najmä 67. pešieho pluku, ohradili sa veliteľstvá dvoch zúčastnených jednotiek, 44. a 69….

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 32. týždeň

* Veliteľstvo 67. pešieho pluku, ktoré v mierových pomeroch malo svoje hlavné sídlo v Levoči, poďakovalo sa vedeniu Spišskej župy, jej prostredníctvom všetkým obyvateľom Spiša za veľkú morálnu a materiálnu…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 31. týždeň

* Smutná správa o hrdinskej smrti na poli cti a slávy došla tentoraz do Vyšných Ružbách. Podľa listu vojenskej správy ňou zomrel Viliam Vengrický, učiteľ rímskokatolíckej školy, príslušník I/34 práporu domobrany ešte…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 24. týždeň

* Národnie noviny priniesli v č. 75 z 24. júna správu: Uhorský kráľovský invalidný úrad kúpil v Tatrách Dolný Smokovec. V ňom teda budú prijímaní na zotavenie len chorí vojaci. * Prvých…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 23. týždeň

* Vo veľmi krátkom čase vynikol odvahou na bojisku kadet 79. pešieho pluku Baltazár Almássy z Kežmarku. Bol preto povýšený na poručíka a získal striebornú medailu Za statočnosť. Jeho bojové…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 21. týždeň

* Od začiatku júna sa črtal nový regionálny problém. Uhorská vláda rozhodla o ďalšom rozširovaní siete vyšších stredných škôl, ale aj jej zefektívňovaní. Malo teda padnúť rozhodnutie, či bude vyššie…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi

* Všetky noviny oznamo­vali, že sa uskutočnili asentír­ky (odvody) 19 až 50-ročných mužov, ale do svojich útvarov a následne na front sa dostanú až po žatve. Asentírky prebeh­li od polovice…

Čierna Biela sobota

Hľa, odhalím vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení, naraz, v okamihu, až sa posledný raz ozve poľnica. Až zaznie, mŕtvi budú vzkriesení k nepominuteľnosti a my živí premenení. (Biblia. List…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi

* V Poprade sa začína prejavovať kríza miestneho vládnutia. Na zasadnutí mestskej rady sa veľmi ostro a jednoznačne vymedzil proti starostovi Försterovi silný muž Popradu, podnikateľ Viliam Krieger. Tým sa…