Tag Archives: Mikuláš Argalács

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 39. týždeň

* Ako expozitúry Košickej chemickej stanice sa začali budovať chemické laboratóriá v Poprade, Kežmarku, Levoči a v Spišskej Novej Vsi. Stanice slúžili ako kontrola kvality potravinárskych surovín a potravinárskych tovarov…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1978

Tatranské pastorále na obrazovke Čína vyhlásila plán modernizácie (a aha, ako to dopadlo). V Anglicku sa narodilo prvé dieťa zo skúmavky. Mier na Strednom Východe mali priniesť dohody medzi Egyptom…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 38. týždeň

* V Kežmarku sa 24. septembra uskutočnili konzultácie vedení Železnice údolím Popradu a Košicko-bohumínskej železnice o investíciach. Ako nevyhnutné sa ukázali: ďalšia koľaj v stanici Matejovce, vybudovanie objektu stanice Studený…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi: 1977

Meno nám nerobili iba Vysoké Tatry V sídle britských premiérov sa stretli predstavitelia siedmich najvyspelejších krajín sveta (ešte bez ZSSR) a podpísali významné obchodné dohody. Vypukol konflikt medzi Líbyou a…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 37. týždeň

* O kúpu Krompecherovho parku vo Veľkej sa prihlásila komanditná spoločnosť, ktorej predstaviteľmi sú občania Dr. Ján Erös, Elemír Köszeghi, Emil Toth, Alfréd Raab a disciplinárne vyšetrovaný vrchný stoličný sudca…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1976

Keď Tatry testovali stotridsiatku Na protest proti hegemónii Moskvy neprišli na zjazd KSSZ delegácie Albánska a Číny. Prezidentom USA sa stal Jimmy Carter. Zomrel Mao Ce-tung i Laco Novomeský. Po…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 36. týždeň

* Skupina pätnástich nemeckých novinárov, šéfredaktorov a vydavateľov významných novín z Berlína, Hamburgu, Mníchova a Drážďan absolvovala v strede septembra trojdňovú návštevu Vysokých Tatier, počas ktorej sa zamerali na kvalitu…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1975

Spomienka na majstra štetca Organizácia spojených národov vyhlásila rok 1975 za Medzinárodný rok ženy. Následne Francúzsko legalizovalo potraty. Saigon kapituloval a o osude vietnamskej vojny bolo rozhodnuté. Na Mount Everest vystúpila prvá…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1974

Dva projekty rozvoja mesta Aféra Watergate dospela v roku 1974 do konca, keď prezident Nixon 8. augusta abdikoval. Prezidentom sa stal Gerald Ford. Turecké vojenské jednotky začali obsadzovať Cyprus. ZSSR vypovedal…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 34. týždeň

* Kežmarský mládenec, teraz poručík 25. pešieho pluku Ján Trebič, bol za mimoriadne hrdinstvo pri bojoch na Piave vyznamenaný Vojnovým krížom 3. stupňa. Rad za zásluhy ozdobil aj hruď kežmarského…