Tag Archives: Mikuláš Argalács

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1978

Tatranské pastorále na obrazovke Čína vyhlásila plán modernizácie (a aha, ako to dopadlo). V Anglicku sa narodilo prvé dieťa zo skúmavky. Mier na Strednom Východe mali priniesť dohody medzi Egyptom…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 38. týždeň

* V Kežmarku sa 24. septembra uskutočnili konzultácie vedení Železnice údolím Popradu a Košicko-bohumínskej železnice o investíciach. Ako nevyhnutné sa ukázali: ďalšia koľaj v stanici Matejovce, vybudovanie objektu stanice Studený…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi: 1977

Meno nám nerobili iba Vysoké Tatry V sídle britských premiérov sa stretli predstavitelia siedmich najvyspelejších krajín sveta (ešte bez ZSSR) a podpísali významné obchodné dohody. Vypukol konflikt medzi Líbyou a…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 37. týždeň

* O kúpu Krompecherovho parku vo Veľkej sa prihlásila komanditná spoločnosť, ktorej predstaviteľmi sú občania Dr. Ján Erös, Elemír Köszeghi, Emil Toth, Alfréd Raab a disciplinárne vyšetrovaný vrchný stoličný sudca…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1976

Keď Tatry testovali stotridsiatku Na protest proti hegemónii Moskvy neprišli na zjazd KSSZ delegácie Albánska a Číny. Prezidentom USA sa stal Jimmy Carter. Zomrel Mao Ce-tung i Laco Novomeský. Po…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 36. týždeň

* Skupina pätnástich nemeckých novinárov, šéfredaktorov a vydavateľov významných novín z Berlína, Hamburgu, Mníchova a Drážďan absolvovala v strede septembra trojdňovú návštevu Vysokých Tatier, počas ktorej sa zamerali na kvalitu…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1975

Spomienka na majstra štetca Organizácia spojených národov vyhlásila rok 1975 za Medzinárodný rok ženy. Následne Francúzsko legalizovalo potraty. Saigon kapituloval a o osude vietnamskej vojny bolo rozhodnuté. Na Mount Everest vystúpila prvá…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1974

Dva projekty rozvoja mesta Aféra Watergate dospela v roku 1974 do konca, keď prezident Nixon 8. augusta abdikoval. Prezidentom sa stal Gerald Ford. Turecké vojenské jednotky začali obsadzovať Cyprus. ZSSR vypovedal…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 34. týždeň

* Kežmarský mládenec, teraz poručík 25. pešieho pluku Ján Trebič, bol za mimoriadne hrdinstvo pri bojoch na Piave vyznamenaný Vojnovým krížom 3. stupňa. Rad za zásluhy ozdobil aj hruď kežmarského…

Príbeh doteraz neznámych fotografií z augusta 1968

Fotografovať a filmovať v auguste 1968 chcelo aj odvahu. Príbeh o tom, ako uzreli svetlo sveta pre čitateľov našich novín tieto doposiaľ nepublikované fotografie z augusta 1968 je tak banálny, že je skôr úsmevný….