Tag Archives: Milan Krempaský

Jezersko chystá Cypriánovu záhradu aj multifunkčné ihrisko

Vypracovali sme projekty na opravu a rekonštrukciu obecného úradu a požiarnej zbrojnice. Podali sme žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na environmentálny fond, žiadosť nám však neschválili z dôvodu nedostatku…