Tag Archives: Milan Krempaský

Jezersko má miestnosť pre mládež

Vypracovali sme projektovú dokumentáciu na zateplenie a stavebné úpravy obecného úradu, žiadosť sme podali na environmentálny fond a na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Zatiaľ nevieme, či nám projekt vyjde. Ďalší projekt, ktorý sme…

Jezersko chystá Cypriánovu záhradu aj multifunkčné ihrisko

Vypracovali sme projekty na opravu a rekonštrukciu obecného úradu a požiarnej zbrojnice. Podali sme žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na environmentálny fond, žiadosť nám však neschválili z dôvodu nedostatku…