Tag Archives: na slovíčko so starostom

V Lučivnej plánujú opraviť kultúrny dom

Medzi hlavné priority obce v uplynulom roku patrilo zapájanie sa do projektov z európskych fondov, štátneho rozpočtu či rozpočtu vyššieho  územného celku. Naša vynaložená energia, čas a námaha neboli  zbytočné….

V Huncovciach plánujú vytvoriť podmienky na výstavbu 80 rodinných domov

Začiatkom minulého roka sme ukončili už skôr rozbehnuté projekty rozšírenia a modernizácie kamerového systému v obci o ďalšie tri lokality. Skolaudovali sme prístavbu učebňového bloku pri základnej škole, ktorá bude…

V Hôrke postavili novú materskú školu, základnú školu zmodernizovali

V roku 2019 sme v našej obci skolaudovali novopostavenú budovu materskej školy a od 1. septembra minulého roka začala svoju prevádzku v nových priestoroch v areáli Základnej školy Hôrka. Počas…