Tag Archives: na slovíčko

Výborná bude rozširovať škôlku z 12 na 80 miest

V tomto roku začneme s výstavbou zberného dvora v obci, projekt nám v minulom roku schválilo ministerstvo vnútra. Stavebné práce sú už vysúťažené, takže tohto roku by sme zberný dvor mali zrealizovať. Prešiel nám…

Na slovíčko so starostom obce Vlkovce

V uplynulom roku sa zrealizoval projekt podporený z prostriedkov fondov z Európskej únie Výstavba multifunkčného ihriska, ktorý sa nám podaril ukončiť napriek určitým ťažkostiam. V roku 2014 sa tiež dokončila  čiastočná revitalizácia obce:…