Tag Archives: náhrada

Spišská Belá žiada náhradu ujmy

Mesto Spišská Belá žiada štát o náhradu ujmy za obmedzenie hospodárenia v mestských lesoch. „Ide o časť mestských lesov, ktorá sa nachádza v piatom stupni ochrany, kde je zakázaná akákoľvek lesohospodárska činnosť. Z tohto…