Tag Archives: obchodný dom

Za obchodným domom v Spišskej Belej pribudnú nové objekty

Primátor mesta Štefan Bieľak sa už stretol s budúcimi stavebníkmi. Primátor mesta Spišská Belá Šte­fan Bieľak sa s novým vedúcim odboru výstavby mestského úra­du Petrom Novákom 11. mar­ca stretli so…