Tag Archives: obec Vernár

Na slovíčko so starostom obce Vernár

Momentálne pracujeme na projekte zaradenia materskej školy do siete škôl. Snažíme sa zrekonštruovať jeden objekt na materskú školu. Vybavujeme stavebné pozemky na individuálnu výstavbu rodinných domov v lokalite Pastovné a pracujeme…