Tag Archives: obec Vernár

Škola v Dúbrave končí. Nasleduje osud Vernára

Svoje brány základná škola zavrie pre nedostatok žiakov. V septembri by ich nastúpilo iba päť. Prvú základnú školu v obci postavili ešte v roku 1813. Neplnoorganizovaná vzdelávacia inštitúcia pre žiakov…

Na slovíčko so starostom obce Vernár

Momentálne pracujeme na projekte zaradenia materskej školy do siete škôl. Snažíme sa zrekonštruovať jeden objekt na materskú školu. Vybavujeme stavebné pozemky na individuálnu výstavbu rodinných domov v lokalite Pastovné a pracujeme…