Tag Archives: obec Vojňany

Vojňany dokončujú obnovu kultúrneho domu, pripravujú výstavbu domov

V minulom roku sme ukončili rekonštrukciu miestnych komunikácií cez Program rozvoja vidieka a podali sme žiadosť na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) o vrátenie finančných prostriedkov zhruba vo výške 76-tisíc eur….

Na slovíčko so starostom obce Vojňany

Minulý rok bol skôr „prípravný rok“, keďže nové programové obdobie sa začína rozbiehať len teraz. Realizovali sme veci, ktoré boli najpálčivejšie a menej finančne náročné: zrealizovala sa čiastočná kanalizácia pred domom…