Tag Archives: Pavel Hudaček

V Lendaku premostia Mlynskú ulicu a Lemeje

Obec Lendak v roku 2018 plánuje tak ako aj po iné roky pomerne veľké investície do miestnej infraštruktúry v každom smere. Z externých zdrojov je najvýraznejšou výstavba zberného dvora. Zaoberáme sa ňou už…

Pacientov z Výbornej v Lendaku nechcú

Lendačanom podľa starostky Výbornej prekáža množstvo ľudí a zápach v zdravotnom stredisku. Na ostatnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lendaku chcel starosta obce Pavel Hudaček odovzdať starostke obce Výborná Viere Strelovej symbolický šek…

V Lendaku pokračujú s výstavbou ciest aj kanalizáciou

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku 12. decembra 2016 schválilo rozpočet obce na rok 2017, ktorý odzrkadľuje plánované investičné aktivity obce. Prvou veľkou investíciou je zberný dvor v hodnote 691-tisíc eur. Prebieha verejné obstarávanie…

Z vodovodu sa stráca voda

Už viac ako týždeň trápi obec Lendak nedostatok vody. Obec už pristúpila k odstávkam vody v nižšie položených uliciach, aby sa pitná voda dostala aj do vyššie položených častí. Samospráva zároveň vyzvala…

Na slovíčko so starostom…Lendaku

Podarilo sa nám to, že robíme druhú etapu asfaltovania miestnych komunikácií. V roku 2012 sme skončili kanalizáciu, takže po nej sme začali s asfaltovaním. Na niektorých komunikáciách je to prvý asfalt. V júli…