Tag Archives: Peter Bendík

Vlková revitalizuje historický park i sieť napätia, budúci rok rozšíri hasičskú zbrojnicu

Momentálne sme cez Pôdohospodársku platobnú agentúru ukončili etapu revitalizácie námestia pred obecným úradom, kde sme urobili asfaltový povrch a odvodnili vozovku. Pri úrade sme vytvorili nové parkovacie plochy a vysadili…

Ruiny dedičstva rodiny von Wieland dostávajú šancu

Obec získala peniaze na revitalizáciu historického parku. Na dobrej ceste je aj budúcnosť renesančného kaštieľa, po rekonštrukcii by mal slúžiť aj verejnosti. Starý anglický park v obci čaká revitalizácia. Za bývalého…

Vo Vlkovej zrekonštruujú cestu, plánujú aj nájomné byty

V minulom roku sa naša obec uchádzala o projekt na rekonštrukciu komunikácie plôch a chodníkov v obci pred obecným úradom, ešte ho však nemáme vyhodnotený. V najbližšej dobe budeme žiadať o dotáciu na výstavbu nájomných bytov,…

Vo Vlkovej plánujú ďalšiu výstavbu, zrekonštruovali aj časť chodníka

Z environmentálneho fondu sa nám minulý rok podarilo získať dotáciu na rekonštrukciu, výmenu strechy, zateplenie a odvodnenie budovy základnej školy. V rámci dotácie z environmentalného fondu sme ukončili aj druhú etapu čističky odpadových vôd v časti…

Anketa: Aký je váš názor na zákon o verejnom obstarávaní?

„Na najnižšiu cenovú ponuku vo verejnom obstarávaní doplatili už desiatky miest a obcí – konkrétne na nekvalitné práce, nedokončené stavby či súdne spory,“ povedal podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška,…