Tag Archives: Podtatranská knižnica Poprad

Knižnice ponúkajú nové knihy i besedy s autormi

V pondelok 2. marca odštartovalo celoslovenské podujatie Týždeň slovenských knižníc s mottom Knižnice pre všetkých. Ambasádorkou tohto ročníka je Eva Pavlíková, členka činohry Divadla Andreja Bagara v Nitre. Do tohto…

Historický kalendár – 44. týždeň

31. októbra sa narodil organizátor cestovného ruchu Antonín Drápal (31. 10. 1898 Rudka, Česko – 2. 2. 1945 Lisková, pochovaný v Starom Smokovci). Po vzniku Československa bol pracovník, neskôr vedúci…

Historický kalendár – 44. týždeň

25. októbra sa narodil športový organizátor a lesný inžinier Dimitrij Venerovský (25. 10. 1913 Jekaterinburg, Rusko – 27. 10. 1944 Ružomberok). Zmaturoval na miestnom ruskom gymnáziu. Na Vysokej škole poľnohospodárskej…

Historický kalendár – 42. týždeň

17. októbra zomrel prírodovedec, etnograf, ochranár prírody a horolezec Eugen Janota (1823 Kenty, Poľsko – 17. 10. 1878 Ľvov, Ukrajina). Po ukončení gymnázia študoval teológiu. Absolvoval ho roku 1847 v…

Historický kalendár – 42. týždeň

» 20. októbra zomrel dôstojník a pilot vrtuľníkov MI-2 a MI 8 leteckého oddielu Federálneho ministerstva vnútra Milan Fabík (5. 3. 1940 Ružomberok – 20. 10. 1977 Bratislava-Ivanka). Ako vojenský pilot vrtuľníka…

Historický kalendár – 10. týždeň

» 8. marca sa narodil lesný inžinier Ladislav Tokarčík (8. 3. 1917 Poprad – 5. 1. 1967 Košice). V roku 1946 získal titul lesného inžiniera. Pôsobil v Slovenskom plánovacom a štatistickom úrade…

Historický kalendár – 46. týždeň

» 17. novembra sa narodil spisovateľ, učiteľ a kazateľ Jakub Glatz (17. 11. 1776 Poprad – 25. 9. 1831 Bratislava). Študoval v Kežmarku, Miškolci, Bratislave a od roku 1796 na univerzite v Jene….

Knižnica dostane novú strechu

Až do konca novembra bude zatvorená pobočka Podtatranskej knižnice v Poprade-Spišskej Sobote. Dôvodom je rekonštrukcia knižnice. „Pobočka je zatvorená z dôvodu realizácie projektu zo štrukturálnych fondov zameraného na opravu meštianskeho domu. Projekt…