Tag Archives: Podtatranská knižnica Poprad

Historický kalendár – 42. týždeň

» 20. októbra zomrel dôstojník a pilot vrtuľníkov MI-2 a MI 8 leteckého oddielu Federálneho ministerstva vnútra Milan Fabík (5. 3. 1940 Ružomberok – 20. 10. 1977 Bratislava-Ivanka). Ako vojenský pilot vrtuľníka…

Historický kalendár – 10. týždeň

» 8. marca sa narodil lesný inžinier Ladislav Tokarčík (8. 3. 1917 Poprad – 5. 1. 1967 Košice). V roku 1946 získal titul lesného inžiniera. Pôsobil v Slovenskom plánovacom a štatistickom úrade…

Historický kalendár – 46. týždeň

» 17. novembra sa narodil spisovateľ, učiteľ a kazateľ Jakub Glatz (17. 11. 1776 Poprad – 25. 9. 1831 Bratislava). Študoval v Kežmarku, Miškolci, Bratislave a od roku 1796 na univerzite v Jene….

Knižnica dostane novú strechu

Až do konca novembra bude zatvorená pobočka Podtatranskej knižnice v Poprade-Spišskej Sobote. Dôvodom je rekonštrukcia knižnice. „Pobočka je zatvorená z dôvodu realizácie projektu zo štrukturálnych fondov zameraného na opravu meštianskeho domu. Projekt…