Tag Archives: rektor

Univerzita chce v Poprade pokračovať

Univerzita Mateja Bela má záujem posilniť svoje postavenie v meste Poprad. „Cez ekonomickú fakultu má univerzita v Poprade viac ako 20-ročnú históriu pôsobenia v Poprade a radi by sme nadviazali na túto úspešnú spoluprácu…