Tag Archives: rozvod

Sobášime i rozvádzame sa starší, ale Kežmarčania sa berú najmladší

Počet sobášov a rozvodov v Prešovskom kraji klesá. Vek sobášiacich i rozvádzajúcich sa, naopak, rastie. V roku 2018 uzavrelo manželstvo v Prešovskom kraji 4 964 párov. V porovnaní s rokom…

Čoraz častejšie sa u nás prejavuje kríza rodiny

Občianske združenie Familiaris má svoje sídlo vo Svite. Jeho činnosť je zameraná na rodinu a súčasťou je aj poradňa špecializovaného sociálneho poradenstva. Mottom občianskeho združenia, ktorého štatutárom je akreditovaný sociálny poradca…