Tag Archives: RÚVZ

Voda i potraviny sú pod kontrolou hygienikov

Za kvalitu vody na kúpaliskách nie sú zodpovední len ich prevádzkovatelia. Významný podiel na vyhovujúcom stave vody na verejných kúpaliskách majú samotní návštevníci. „Tak, ako prevádzkovateľ zodpovedá za kvalitu vody,…

Na vodu zo studní si dajte pozor

Hoci je väčšina obcí a miest napojená na verejný vodovod, niektorí obyvatelia využívajú aj vodu zo studní. Tu sa však treba mať na pozore. Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných…