Tag Archives: Samuel Cziser

Historický kalendár – 15. týždeň

» 11. apríla sa narodil plavec Filip Lutz (11. 4. 1985 Poprad – 25. 4. 2003 Poprad). Patril medzi najtalentovanejších juniorov na Slovensku. Ako žiak športových plaveckých tried bol vo všetkých…

Historický kalendár – 11. týždeň

» 14. marca sa narodil podnikateľ a výrobca papiera Samuel Cziser, ml. (14. 3. 1762 Poprad – 28. 11. 1821 Poprad). Vyučil sa papiernickému remeslu. Od svojho otca Samue­la Czisera…

Historický kalendár – 47. týždeň

» 24. novembra sa narodil kňaz, kanonik a regionálny historik Jozef Vojtas (24. 11. 1906 Jurgov (Poľsko) – 22. 3. 1977 Kežmarok). Študoval v Podolínci, Košiciach, Levoči, Bratislave a v Spišskej Kapitule. Kňazskú…