Tag Archives: Schule Slovakia

Spor Schüle s Veľčanmi možno vyrieši mediácia

Dlhoročný spor medzi obyvateľmi mestskej časti Poprad-Veľká, ktorí poukazujú na negatívne vplyvy na životné prostredie zo strany prevádzky spoločnosti Schüle Slovakia, navrhla samospráva riešiť mediáciou. O tom, či sa tento…

Zamestnávateľ, ktorého by chceli mať mnohí (inzercia)

V Prešovskom kraji je aktuál­ne nezamestnanosť na úrovni takmer 18 %, pričom Popradský okres má nezamestnanosť len o niečo menšiu – 12 %. V takejto situácii sa môže zdať ako nesplniteľná úloha nájsť…