Tag Archives: sobáš

Sobášime i rozvádzame sa starší, ale Kežmarčania sa berú najmladší

Počet sobášov a rozvodov v Prešovskom kraji klesá. Vek sobášiacich i rozvádzajúcich sa, naopak, rastie. V roku 2018 uzavrelo manželstvo v Prešovskom kraji 4 964 párov. V porovnaní s rokom…

Na matrikách si od nového roku priplatíme

Od začiatku roka vzrástli nielen ceny v obchodoch, ale aj poplatky na úradoch. Zmeny výšky poplatkov sa týkajú hlavne úkonov súvisiacich s matričnou a osvedčovacou agendou, s ktorými sa bežne stretávame na mestských či…