Tag Archives: Stanislav Gallik

Slovenská Ves chce rozšíriť čistiareň odpadových vôd a asanovať bývalý hostinec

Nanovo sme vyasfaltovali 195-metrový úsek jednej časti cesty a tiež úsek na Bušovskej ceste. Spolu nás to vyšlo na necelých 28-tisíc eur z vlastných zdrojov. Okrem toho sme zlikvidovali čiernu…

Na slovíčko so starostom…Slovenskej Vsi

Nie tak dávno sme uskutočnili rekonštrukciu čističky odpadových vôd, čo je pre obec dosť dôležité. Bolo to z vlastných financií. Škola a podobne bola už urobená, do chodníkov sme sa zatiaľ nepúšťali….