Tag Archives: Stanislav Gavalier

Monografia sa dostane do každej domácnosti

Poklad strieborných mincí a staršia prvá písomná zmienka pozdržali vydanie monografie o Lučivnej, v piatok ju uviedli do života. Obyvatelia Lučivnej sa môžu tešiť na jeden vianočný darček od obce….

Lučivná finišuje s monografiou obce

Cez PPA projekty máme už rok podané tri projekty, ktoré doposiaľ neboli vyhodnotené. Ide o dve miestne komunikácie, revitalizáciu centra obce a park pri hrobkách Szatmaryovcov. Posledné informácie z ministerstva…

V Lučivnej revitalizujú centrum, budú mať aj novú publikáciu o obci

Máme kompletne vybudovanú celú infraštruktúru aj chodníky v rómskej časti obce, zrenovované všetky obecné budovy, vymenené okná, doťahujeme ešte ďalšie menšie investičné akcie. Podali sme cez PPA tri projekty na rekonštrukciu…

V Lučivnej dokončili chodníky pri hlavnej ceste

Chodci i motoristi sa v Lučivnej môžu cítiť bezpečnejšie. Obec Lučivná ukončila výstavbu chodníka, ktorý spája centrum s rómskou osadou na začiatku obce. „Teraz máme v obci vyriešený celý hlavný ťah chodníkom pre peších….

V Lučivnej chcú zrevitalizovať centrum obce

Obec Lučivná pripravuje revitalizáciu centra obce a rekonštrukciu štyroch miestnych komunikácií. „Má vyjsť výzva na rekonštrukciu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Projektovú dokumentáciu máme pripravenú, máme stavebné povolenie, čakáme už len na…

Na slovíčko so starostom… Lučivnej

Momentálne sa venujeme príprave poslednej etapy výstavby chodníka pre peších cez obec, popri hlavnej ceste. Ide asi o 200-metrový úsek. Práve prebieha výberové konanie, takže v septembri a októbri sa už bude robiť….