Tag Archives: Stanislav Kubaský

Šuňava plánuje opravu najstaršej „čističky” v okrese

Druhého feb­ruára sme odovzdali stavenisko budovy obecného úradu na energetické zhodnotenie, mali by sme byť hotoví do leta. Financie sme získali z fondov Európskej únie. Na obecnom úrade plánujeme aj rekonštrukciu…

Na Šuňave rekonštruovali škôlku, hasiči zbierajú úspechy

V ostatnom období sme sa zamerali na úseku cestnej dopravy na bezpečnosť občanov, teda na výstavbu chodníkov pozdĺž celej obce okolo hlavnej cesty 3. triedy. Ďalej sme v tomto roku robili chodníky…

Na slovíčko so starostom…Šuňavy

Tento rok sme začali s prípravou viacerých rozvojových projektov. Uskutočnili sme obnovu oplotenia starého cintorína, pokračovali sme vo výstavbe chodníkov. Zrealizovali sme námestie pri Kostole sv. Mikuláša a zrekonštruovali sme požiarnu…

Víkend priniesol 21 vystúpení

Znelka Divadelnej Šuňavy sa rozozvučala v tamojšom kultúrnom dome už po 23. raz. Súťaž vyhlásilo Národné osvetové centrum Bratislava a zrealizovalo Podtatranské osvetové stredisko v Poprade v spolupráci s obcou Šuňava. Medziokresná súťaž pre…