Tag Archives: starosta

Stará Ľubovňa postúpila, Veľký Lipník vypadol, takže z našich ostáva v súťaži iba Čirč

Futbalový seriál hodnotení ukončíme V. ligou – šarišskou. MFK STARÁ ĽUBOVŇA V sezóne 2016/17 mali Staroľubovňania čo robiť, aby nevypadli do okresnej súťaže, takže musela nastať zmena. Podarilo sa a MFK vďaka…

Starú škôlku zbúrali, stavajú novú

Obec Hranovnica z eurofondov buduje novú materskú školu v rómskej osade. Najneskôr do marca budúceho roku by mala v rómskej osade stáť nová štvortriedna materská škola s kapacitou 96 detí….

Poškodenú cestu cez Dubinu opravia do konca roka

Starosta obce Vladimír Horváth vyhlásil minulý týždeň v pondelok mimoriadnu situáciu, dôvodom je havarijný stav cesty. Dôvodom vyhlásenie mimoriadnej situácie na území obce je podľa starostu stav cesty I/66. Ide o úsek…

Mestá a obce chcú znížiť počet mestských poslancov. V hre sú aj ich odmeny

Novela Zákona o obecnom zriadení má priniesť viacero významných zmien.          Už po najbližších komunálnych voľbách v roku 2018 by v našich mestských a obecných zastupiteľstvách malo sedieť menej poslancov. Zámerom Združenia miest a obcí Slovenska…

Stretlo sa jedenásť Slavkovov a jedny Tupesy

Už deviaty raz sa zišli obce, ktoré majú spoločný názov. Hostiteľom tento rok bol Veľký Slavkov. Tradícia stretávania sa obcí, ktoré majú v názve Slavkov, sa zrodila ešte za bývalého režimu….

Na slovíčko so starostom obce Abrahámovce

Momentálne máme starosti v obci so zásobovaním pitnou vodou. Mali sme priesaky do nášho vodojemu, riešili sme to v spolupráci s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou a urobilo sa to dosť rýchlo. Vyčistil…

Na slovíčko so starostom obce Vernár

Momentálne pracujeme na projekte zaradenia materskej školy do siete škôl. Snažíme sa zrekonštruovať jeden objekt na materskú školu. Vybavujeme stavebné pozemky na individuálnu výstavbu rodinných domov v lokalite Pastovné a pracujeme…

Na slovíčko so starostom Vydrníka

Zregulovali sme potok v rómskej osade v dĺžke asi 700 metrov, finančné prostriedky sme vybavovali z Európskej únie z Operačného programu životné prostredie ochrana pred povodňami a tam sme dostali 450-tisíc, čo bola nosná…

Na slovíčko so starostom… Matiašoviec

Nové máme to, že máme zrekonštruovanú pravdepodobne najkrajšiu sálu v širokom okolí. Celková kapacita je dvesto ľudí a je tam investícia za približne 23-tisíc eur. Zrealizovali sme to za extrémne krátky čas,…

Na slovíčko so starostom Liptovskej Tepličky

Aktuálne pripravujeme žiadosť na dobudovanie kanalizačnej siete, druhej etapy v dĺžke 3 kilometre a dobudovanie technológie čističky odpadových vôd. Dúfame, že dostaneme peniaze aj na reguláciu potoka. Nedávno sme dokončili servisnú…