Tag Archives: starostka

Na slovíčko so starostkou… Výbornej

Na konci roka 2015 sme dostali dotáciu na verejné osvetlenie, ktoré po rekonštrukcii už funguje. Stále však nemáme napojených ľudí na nový vodovod a kanalizáciu. Je to vybudované, aj skolaudované, ale…

Na slovíčko so starostkou Tatranskej Javoriny

Som v obci vlastne nová starostka. Zatiaľ som rozbehla skôr len také kultúrne podujatia, napríklad sme stavali snehové sochy, zorganizovali sme ping-pongový turnaj, uvítanie detí do života, Anna-bál, stretnutie s dôchodcami…

Na slovíčko so starostkou obce Mlynčeky

Zapájame sa do projektov, aké momentálne sú. Aktuálne je to projekt Bezpečné Mlynčeky, kde ide o kamerový systém, a tiež sme v skupine Pro Tatry. Akurát čakáme, či jej bude pridelený štatút. Sme…