Tag Archives: starostka

V Lučivnej plánujú opraviť kultúrny dom

Medzi hlavné priority obce v uplynulom roku patrilo zapájanie sa do projektov z európskych fondov, štátneho rozpočtu či rozpočtu vyššieho  územného celku. Naša vynaložená energia, čas a námaha neboli  zbytočné….

V Pavľanoch čakajú na novú cestu viac ako desať rokov

Naša obec má v súčasnosti len 49 obyvateľov. Dodnes si  zachovala poľnohospodársky charakter, ktorý dopĺňa  rekreačná funkcia – chalupárstvo, turistika.  V obci sa začína  turistická trasa, ktorá vedie do lyžiarskeho…

V Nemešanoch si vyregulovali potok svojpomocne

V tomto roku sme v našej obci zbúrali kamenný múr cintorína a vykúpili sme pozemky pod cintorínom. Postavili sme nové betónové oplotenie, zakúpili sme aj dlažbu na chodníky. Do tejto…

Na slovíčko so starostkou… Výbornej

Na konci roka 2015 sme dostali dotáciu na verejné osvetlenie, ktoré po rekonštrukcii už funguje. Stále však nemáme napojených ľudí na nový vodovod a kanalizáciu. Je to vybudované, aj skolaudované, ale…

Na slovíčko so starostkou Tatranskej Javoriny

Som v obci vlastne nová starostka. Zatiaľ som rozbehla skôr len také kultúrne podujatia, napríklad sme stavali snehové sochy, zorganizovali sme ping-pongový turnaj, uvítanie detí do života, Anna-bál, stretnutie s dôchodcami…

Na slovíčko so starostkou obce Mlynčeky

Zapájame sa do projektov, aké momentálne sú. Aktuálne je to projekt Bezpečné Mlynčeky, kde ide o kamerový systém, a tiež sme v skupine Pro Tatry. Akurát čakáme, či jej bude pridelený štatút. Sme…