Tag Archives: strarostka

Na slovíčko so starostkou…Osturne

Za posledné obdobie sme zrekonštruovali pozemné komunikácie za podpory Správy a údržby ciest PSK a došlo k uloženiu asfaltu, a tým sa vlastne poriešila celá komunikácia, ktorá je v ich správe. Bola to investícia v cene…