Tag Archives: Tatiana Faltinová

Vo Vrbove plánujú telocvičňu, sú na mape turistických známok

V minulom roku sme úspešne skolaudovali cyklochodník, ktorý vedie do mesta Kežmarok. Kolaudácii predchádzali viaceré procesy ako sú vysporiadanie pozemkov, získanie preklenovacieho úveru a v neposlednom rade aj čiastková zmena…