Tag Archives: Týždeň pod Tatrami

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 38. týždeň

* V Budapešti zomrel 11. septembra Dr. Edmund Téry. Bol jednou z výrazných osobností Uhorského karpatského spolku, výkonný v horách (prvovýstupy na Prostredný hrot a Pyšný štít, aktívny aj pri…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 36. týždeň

* Celá novinová strana týždenníka Karpathen Post bola 13. septembra venovaná projektu premeny hradu v Kežmarku na múzeum. Dr. Oskár Szelényi kládol dôraz najmä na presťahovanie Karpatského múzea z Popradu, ďalej…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 35. týždeň

* Vyznamenaných pribúdalo na nehybných pozíciach bojísk prvej svetovej vojny viac ako dobytých území. Len za jeden týždeň ozdobili hrude jedenástich Spišiakov vyznamenania rôzneho stupňa a kovu. No a jednému zo…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 33. týždeň

* Prvým spišským nositeľom rytierskeho titulu a Radu Márie Terézie sa stal rezervný poručík 67. pešieho pluku Artur Cumin. Ako veliteľ roty v októbri 1916 pri prudkom a nečakanom ruskom útoku dokázal 18…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 32. týždeň

* Za hlasovacie právo žien sa v Starom Smokovci uskutočnilo zhromaždenie, ktoré iniciovali manželky grófa Apponyiho a Telekiho. Najmä druhá z nich, známa aktivistka za práva žien, známa aj pod…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 31. týždeň

* Pravicová volebná strana na Spiši vznikla 9. júla na zhromaždení delegátov, ktoré otvoril nový spišský župan Tibor von Mariássy. Jasne sa v prehlásení vymedzili ako opozícia Robotníckej strane. Pri…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 28. týždeň

* Vedenie Spišskej župy rokovalo 10. júla najmä o stave župných financií, ktoré boli, podľa vyjadrenia vicežupana a vrchného radcu Dr. Ludwiga von Neográdyho „v dobrej kondícii“. Vedenie sa zaoberalo…

Týždeň pod Tatrami – 27. týždeň

* Na bojiskách Veľkej vojny sa nič veľké nedialo, a tak sa činili štáby. Vysokí dôstojníci pripínali nižším vyznamenania na ich hrude, takže ich mohli vypínať aj napr. podporučík Viktor…

Týždeň pod Tatrami – 26. týždeň

* Okresný sudca v Spišskej Sobote Ernst Winkler uskutočnil 24. júna inšpekčné návštevy tatranských liečebných zariadení, aby preveril stav zásob potravín a zistil, či sa nimi neplytvá. Ako sa vyjadril, všetci hostia…

Týždeň pod Tatrami – 25. týždeň

* V júni už bol v celej krajine nebývalý volebný pohyb pred voľbami do parlamentu, ale stále bol v platnosti volebný zákon z roku 1913, ktorý umožňoval zúčastniť sa volieb…