Tag Archives: Týždeň pod Tatrami

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 16. týždeň

* O bojoch z bojísk I. svetovej vojny správy neprichádzali, o vyznamenaných však áno. Ľubičan Gustáv Fröhlich, desiatnik honvédskeho pluku poľných húfnic č. 30, bol vyznamenaný bronzovou medailou Za chrabrosť….

Týždeň pod Tatrami – 15. týždeň

* Od 16. apríla až do 11. mája trvali na základe vládneho nariadenia rôzne akty spojené so zaraďovaním do domobrany pre ročníky narodenia 1872 – 1886. Bolo jasné, že na…

Týždeň pod Tatrami – 14. týždeň

* Košicko-bohumínska železnica predstavila svoje veľkolepé plány. Ten zaujímavý bol, že sa podarilo pripraviť 12 mil. korún na výstavbu trate Budapešť – Bánréve – Betliar – Spišská Nová Ves –…

Týždeň pod Tatarami – 13. týždeň

* Vyznamenávalo sa: kapitán poľných žandárov Viktor Sopko, Kežmarčan v službe hlavnej vojenskej správy, obohatil svoju hruď o Signum laudis; rezervný poručík 9. honvédskeho husárskeho pluku Konštantín Görgey obdržal medailu…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 12. týždeň

* Sedliaci sa nepotešili; nariadenie Župného úradu a vojenských orgánov ich od druhej polovice marca zaviazalo priviesť na prehliadku všetky kone, pričom tie najlepšie boli rekvírované, v lepšom prípade odkúpené…

Týždeň pod Tatrami – 11. týždeň

* Vlakové spojenie s Budapešťou sa zmenilo na nočné a odchod rýchlika bol určený zo stanice Poprad – Felka o 19.17 h. Až v Košiciach však bol k súprave pripojený spací…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 10. týždeň

* Napriek trvajúcej vojne sa v Novom Smokovci 1. marca oficiálne začala výstavba sanatória, neskôr známeho ako Penzák. Podľa projektu Milana Michala Harminca sa hlavným investorom stavby stal fabrikant z Liptovského Mikuláša…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 9. týždeň

* Na bojiskách sa síce veľmi nebojovalo, ale usilovne sa vyznamenávalo. Tak napríklad dostal vedúci úradník vojenského infekčného špitála Július Schmör, občan Spišskej Soboty, zlatý kríž so stuhou. Syn richtára…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 8. týždeň

* Försterovmu „Viribus unitis“ (spojenými silami) sa podarilo riadne rozvíriť hladinu. Veľmi obsiahlym expozé reagoval nový popradský katolícky farár a poslanec Ludwig Illetskó, ktorý sa od začiatku profiloval ako Försterova…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 7. týždeň

* Úplne sa vytrácali správy z bojísk 1. svetovej vojny o mŕtvych a zranených, iba sa tu i tam objavovali správy o tom, koho z nášho regiónu vyznamenali. Ozaj, na začiatku februára…