Tag Archives: Týždeň pod Tatrami

Týždeň pod Tatrami – 21. týždeň

* V týždenníku Szepesi Lapok uverejnil riaditeľ z Nového Smokovca Ludvík Vág článok k problematike liečby tuberkulózy v tatranských liečebných zariadeniach. Zareagoval významný turistický činiteľ Dr. Ján Vigyázó, ktorý nesúhlasil so závermi riaditeľa Vága,…

Týždeň pod Tatrami – 20. týždeň

* Profesor Tomáš G. Masaryk sa od 15. mája pohyboval v Rusku po zajateckých táboroch, rokoval s jednotlivými orgánmi o vytvorení légií. V Taliansku už takéto légie začali formovať od začiatku roka a v čase Masarykovej…

Týždeň pod Tatrami – 19. týždeň

* Na povznesenie cudzineckého ruchu sa 12. mája konala v Tatranskej Polianke veľká reprezentatívna konferencia pod záštitou Košickej obchodnej a priemyselnej komory a z iniciatívy popradského mešťanostu Kolomana Förstera. Konferenciu viedol…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 18. týždeň

* Dr. Mikuláš Szontagh, plukovný lekár a šéflekár Liečebne pre dôstojníkov a chorých na tuberkulózu v Novom Smokovci, bol vyznamenaný medailou Za chrabrosť. V odôvodnení sa hovorí, že v boji…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 17. týždeň

* Kežmarský veľkopriemyselník Karl Wein (naozaj veľkopriemyselník, pretože nemal podnik iba v Kežmarku) bol pracovným hosťom ministra obchodu a rokovali spolu o pozícii a rozvoji priemyslu spracovania ľanu. * V Budapešti…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 16. týždeň

* O bojoch z bojísk I. svetovej vojny správy neprichádzali, o vyznamenaných však áno. Ľubičan Gustáv Fröhlich, desiatnik honvédskeho pluku poľných húfnic č. 30, bol vyznamenaný bronzovou medailou Za chrabrosť….

Týždeň pod Tatrami – 15. týždeň

* Od 16. apríla až do 11. mája trvali na základe vládneho nariadenia rôzne akty spojené so zaraďovaním do domobrany pre ročníky narodenia 1872 – 1886. Bolo jasné, že na…

Týždeň pod Tatrami – 14. týždeň

* Košicko-bohumínska železnica predstavila svoje veľkolepé plány. Ten zaujímavý bol, že sa podarilo pripraviť 12 mil. korún na výstavbu trate Budapešť – Bánréve – Betliar – Spišská Nová Ves –…

Týždeň pod Tatarami – 13. týždeň

* Vyznamenávalo sa: kapitán poľných žandárov Viktor Sopko, Kežmarčan v službe hlavnej vojenskej správy, obohatil svoju hruď o Signum laudis; rezervný poručík 9. honvédskeho husárskeho pluku Konštantín Görgey obdržal medailu…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 12. týždeň

* Sedliaci sa nepotešili; nariadenie Župného úradu a vojenských orgánov ich od druhej polovice marca zaviazalo priviesť na prehliadku všetky kone, pričom tie najlepšie boli rekvírované, v lepšom prípade odkúpené…