Tag Archives: Týždeň pod Tatrami

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 46. týždeň

* Hoci sa postupne začalo vyučovanie v takmer všetkých školách, vyhrotená bola situácia na ev. gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Tu odmietli spočiatku výuku v inom než nemeckom jazyku. Riešenie…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 45. týždeň

* Cenzúra v praxi, teda vybielená časť novinovej stránky, sa predstavila čitateľom Karpathen Post v čísle, ktoré vyšlo 15. novembra. Článok, ktorý hovoril o probléme úradnej reči, bol cenzorom kompletne…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 44. týždeň

* V spišských mestách stále rezonovala otázka, v akom jazyku prioritne sa budú vzdelávať deti v školách. Predstavitelia nemeckej časti obyvateľov nástojili na nemeckom jazyku, pričom sa odvolávali aj na…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 42. týždeň

* Lýceum v Kežmarku našlo štedrého darcu, ktorým bola firma Scholtz z Matejoviec. Škole darovala kompletné zariadenie kuchyne a komôr, k tomu pridala aj emailový riad a všetky ďalšie kuchynské…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 41. týždeň

* Spišský župan Dr. Ján Rumann sa 14. októbra stretol v Kežmarku s osobnosťami mesta. Medzi účastníkmi boli napr. prof. Juraj Hronec, fabrikant Karl Wein či vydavateľ Teodor Sauter. Hovorili…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 40. týždeň

* V celej podtatranskej oblasti sa intenzívne rozvíja sionistické hnutie. Jednotlivé organizácie vznikajú v mestách, kde žije židovská komunita. Medzi prvými vznikla organizácia v Kežmarku, nasledoval Poprad a ďalšie mestá….

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 36. týždeň

* Auditórium Lýcea v Kežmarku zasadlo 3. septembra, aby určilo definitívne obsadenie profesorského zboru a riešilo problémy riadneho chodu školy. Stanovilo základné školné vo výške 160 korún. Obrátilo sa výzvou…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 35. týždeň

* Prvý vážny boj o budúcnosť kežmarského lýcea sa odohral 25. augusta. Na jednej strane stáli mocenské orgány reprezentované cirkevnými a župnými hodnostármi (presadzujúce slovenský charakter, vrátane vyučovacieho jazyka), na…

Týždeň pod Tatrami – 34. týždeň

* Spišskí Nemci prostredníctvom regionálnej tlače opätovne otvorili otázku používania svojho jazyka v školách, pri úradnom styku atď. V rozsiahlom článku (podobajúcom sa memorandu) opatrne naznačili aj riešenie požiadavky kultúrnej…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 32. týždeň

* V Kežmarku sa 14. augusta rozdávali trafiky. Presnejšie, zasadala spoločnosť, ktorá rozhodovala o koncesiách na trafiky v okrese Kežmarok. Uchádzač musel splniť viaceré podmienky, napr. prednostné právo mali vojnoví…