Tag Archives: Týždeň pod Tatrami

Týždeň pod Tatrami – 46. týždeň

* Zasadnutie Uhorského karpatského spolku 18. novembra v Poprade malo byť zásadným pre jeho ďalšie smerovanie. Mimoriadne bohatá diskusia a reprezentatívna účasť boli signálmi, že by sa činnosť spolku mohla zásadným spôsobom…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 45. týždeň

* Ministerstvo kultúry a školstva vymenovalo za riaditeľa štátnej Dievčenskej meštianskej školy v Kežmarku Otta Brucknera. * Obyvatelia Kežmarku sa 14. novembra dočkali skvalitnenia vodovodnej siete v meste. Do prevádzky…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 44. týždeň

* Stále prebiehali v ďalších a ďalších mestách a dedinách slávnostné akcie pripomínajúce 400 rokov od reformácie. Zoširoka informuje tlač o oslavách v Spišskej Belej, mimoriadne veľkolepé boli slávnosti v Toporci a zakončil ich veľký fakľový sprievod…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 43. týždeň

* V strede októbra končili sezónu viaceré tatranské osady. Naplno však bežal život v tých, ktoré boli určené na doliečenie zranených vojakov. Tak bolo v Starom Smokovci 600, v Novom…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 42. týždeň

* Zasadnutie samosprávy Popradu malo na začiatku slávnostný charakter, lebo sa predstavil nositeľ radu Márie Terézie por. Artúr Cumin. V pracovnej časti sa rozhodlo o zmene funkcie časti lesa v…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 41. týždeň

* Uhorský lyžiarsky klub vydal metodický pokyn pre organizovanie lyžiarskych kurzov na školách v nadchádzajúcej zimnej sezóne. Pokyn sa týkal stredných škôl a rozhodujúci podiel na tvorbe metodiky mal kežmarský stredoškolský profesor…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 40. týždeň

* Smutná správa o úmrtí syna prišla rodine evanjelického farára v Matejovciach Eduarda Therna. Ich syn Friedrich Gustáv, kadet 29. domobraneckého pešieho pluku, ktorý na ruskom fronte padol do zajatia, zomrel v lágri…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 39. týždeň

* Volebná pravicová strana na Spiši začala veľmi aktívne budovať svoje okresné štruktúry – kežmarskú 30. septembra na veľkom zhromaždení, na ktorom predstavil za predsedníctvo stranícky program Dr. Elemír Mattyasovszky….

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 38. týždeň

* V Budapešti zomrel 11. septembra Dr. Edmund Téry. Bol jednou z výrazných osobností Uhorského karpatského spolku, výkonný v horách (prvovýstupy na Prostredný hrot a Pyšný štít, aktívny aj pri…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 36. týždeň

* Celá novinová strana týždenníka Karpathen Post bola 13. septembra venovaná projektu premeny hradu v Kežmarku na múzeum. Dr. Oskár Szelényi kládol dôraz najmä na presťahovanie Karpatského múzea z Popradu, ďalej…