Tag Archives: Týždeň pod Tatrami

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 28. týždeň

* Vedenie Spišskej župy rokovalo 10. júla najmä o stave župných financií, ktoré boli, podľa vyjadrenia vicežupana a vrchného radcu Dr. Ludwiga von Neográdyho „v dobrej kondícii“. Vedenie sa zaoberalo…

Týždeň pod Tatrami – 27. týždeň

* Na bojiskách Veľkej vojny sa nič veľké nedialo, a tak sa činili štáby. Vysokí dôstojníci pripínali nižším vyznamenania na ich hrude, takže ich mohli vypínať aj napr. podporučík Viktor…

Týždeň pod Tatrami – 26. týždeň

* Okresný sudca v Spišskej Sobote Ernst Winkler uskutočnil 24. júna inšpekčné návštevy tatranských liečebných zariadení, aby preveril stav zásob potravín a zistil, či sa nimi neplytvá. Ako sa vyjadril, všetci hostia…

Týždeň pod Tatrami – 25. týždeň

* V júni už bol v celej krajine nebývalý volebný pohyb pred voľbami do parlamentu, ale stále bol v platnosti volebný zákon z roku 1913, ktorý umožňoval zúčastniť sa volieb…

Týždeň pod Tatrami – 24. týždeň

* Front síce stál a zákopová vojna už poriadne unavovala, tak sa aspoň veselo vyznamenávalo. Poručík 32. honvédskeho pluku Ervín Seiteteich si hruď ozdobil nadobudnutou medailou Signum laudis, rovnako aj poručík…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 23. týždeň

* Syn mestského lekára v Kežmarku, študent medicíny, t. č. poručík sanitného vojska Alfonz Klein, preukázal ako veliteľ svojej jednotky mimoriadnu statočnosť pri záchrane zranených vojakov priamo z frontovej línie. Bolo mu…

Týždeň pod Tatrami – 22. týždeň

* Hoci v našom regióne malo silné zastúpenie nemecké obyvateľstvo, prenikli aj k nám, hoci len útržkovite, idey proklamované 30. mája vtedajšími slovenskými predstaviteľmi o budúcom spoločnom štáte Čechov a Slovákov. Šírili ich najmä…

Týždeň pod Tatrami – 21. týždeň

* V týždenníku Szepesi Lapok uverejnil riaditeľ z Nového Smokovca Ludvík Vág článok k problematike liečby tuberkulózy v tatranských liečebných zariadeniach. Zareagoval významný turistický činiteľ Dr. Ján Vigyázó, ktorý nesúhlasil so závermi riaditeľa Vága,…

Týždeň pod Tatrami – 20. týždeň

* Profesor Tomáš G. Masaryk sa od 15. mája pohyboval v Rusku po zajateckých táboroch, rokoval s jednotlivými orgánmi o vytvorení légií. V Taliansku už takéto légie začali formovať od začiatku roka a v čase Masarykovej…

Týždeň pod Tatrami – 19. týždeň

* Na povznesenie cudzineckého ruchu sa 12. mája konala v Tatranskej Polianke veľká reprezentatívna konferencia pod záštitou Košickej obchodnej a priemyselnej komory a z iniciatívy popradského mešťanostu Kolomana Förstera. Konferenciu viedol…