Tag Archives: Týždeň pod Tatrami

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 7. týždeň

* Mládež v Huncovciach nacvičila divadelné predstavenie, ktorým sa predviedla 9. a 10. februára. Výťažok 350 korún venovala na Spišský dom v Budapešti a ďalších 160 korún pre vojnové siroty. * Predstavitelia nemeckých Ríšskych…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 6. týždeň

* Ministerstvo vojny opätovne upravilo pre študentov vysokých škôl, ktorí boli vo vojenskej službe, možnosti členeného štúdia s tým, že do konca augusta môžu vykonať skúšky za dva semestre. Každý…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 5. týždeň

* Na bojiskách mužné hrude zdobili ďalšie vyznamenania: poručík zdravotnej služby 34. pešieho pluku Mikuláš Rózsnayi dostal medailu Za statočnosť spojenú s radom Za zásluhy, rovnaké vyznamenanie dostal aj nadporučík delostrelectva…

Týždeň pod Tatrami – 4. týždeň

* Cez nasledujúci zoznam si môžeme zopakovať ono známe „kto bol kto“, pretože Jeho majestát uhorský kráľ sa rozhodol vyznamenať za mimoriadne pôsobenie v čase vojny vyznamenaniami Vojnový kríž 2….

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 3. týždeň

* Celkom drasticky sa diala aj na začiatku roka likvidácia (rekvírovanie) potravín v Spišskej župe. Pre potreby armády bolo potrebné naplniť 300 vagónov obilia, múky a múčnych produktov, k tomu…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 2. týždeň

* Kadet ašpirant 3. honvédskeho pešieho pluku Andor Tschörner, syn riaditeľa kežmarskej Ľanárskej školy, za hrdinstvo preukázané pri boji o Horu sv. Gabriela, ozdobil svoju hruď medailou Za statočnosť. Desiatnik…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 51. týždeň

* Zimné valné zhromaždenie spišských municipalít sa uskutočnilo 12. decembra pod vedením spišského župana baróna Tibora Mariássyho. Z mnohých bodov rokovacieho programu vyberáme, že s rozpakmi prijali účastníci informáciu, že…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 50. týždeň

* V rámci výmeny zajatcov – vojnových invalidov – sa z Ruska do Kežmarku vrátil dvadsaťročný syn tamojšieho profesora Alojza Šimončiča Ľudovít. Asi len malou útechou mu mohlo byť to, že bol…

Týždeň pod Tatrami – 49. týždeň

* V Poprade mali výročné zasadnutie členovia Spolku spišských lekárov a lekárnikov. Na tomto fóre sa po prvý raz predstavil nový župný lekár Dr. Bartolomej Rózsnyai. Správy o činnosti a…

Týždeň pod Tatrami – 48. týždeň

* Na bojiskách sa takmer nebojovalo, ale naplno vyznamenávalo a povyšovalo. Malé jubileum určite v kruhu dôstojníkov oslávil nadporučík Georg Cornidesz z 66. pešieho pluku, ktorému na hruď pripli už…