Tag Archives: Týždeň pod Tatrami

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 12. týždeň

* Sedliaci sa nepotešili; nariadenie Župného úradu a vojenských orgánov ich od druhej polovice marca zaviazalo priviesť na prehliadku všetky kone, pričom tie najlepšie boli rekvírované, v lepšom prípade odkúpené…

Týždeň pod Tatrami – 11. týždeň

* Vlakové spojenie s Budapešťou sa zmenilo na nočné a odchod rýchlika bol určený zo stanice Poprad – Felka o 19.17 h. Až v Košiciach však bol k súprave pripojený spací…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 10. týždeň

* Napriek trvajúcej vojne sa v Novom Smokovci 1. marca oficiálne začala výstavba sanatória, neskôr známeho ako Penzák. Podľa projektu Milana Michala Harminca sa hlavným investorom stavby stal fabrikant z Liptovského Mikuláša…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 9. týždeň

* Na bojiskách sa síce veľmi nebojovalo, ale usilovne sa vyznamenávalo. Tak napríklad dostal vedúci úradník vojenského infekčného špitála Július Schmör, občan Spišskej Soboty, zlatý kríž so stuhou. Syn richtára…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 8. týždeň

* Försterovmu „Viribus unitis“ (spojenými silami) sa podarilo riadne rozvíriť hladinu. Veľmi obsiahlym expozé reagoval nový popradský katolícky farár a poslanec Ludwig Illetskó, ktorý sa od začiatku profiloval ako Försterova…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 7. týždeň

* Úplne sa vytrácali správy z bojísk 1. svetovej vojny o mŕtvych a zranených, iba sa tu i tam objavovali správy o tom, koho z nášho regiónu vyznamenali. Ozaj, na začiatku februára…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 6. týždeň

* Zaujímavá téma sa dostala na pretras kežmarských regionálnych autorít medzi ktorými sa vynímali fabrikant Karl Wein a statkár Andor Nitsch. Išlo o iniciatívu k zriadeniu „záhradného mesta“ po vzore napr. Debrecína či…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 4. týždeň

* Posmrtne udelili medailu „Za statočnosť“ kežmarskému občanovi, podporučíkovi 34. pešieho pluku Alexandrovi Gallymu. * Predseda Uhorského karpatského spolku gróf Alexander Teleki bol vyznamenaný novým kráľom Karolom IV. za svoju…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 2. týždeň

* Nadporučík (vtedy Johann) Ján Ruman, vojenský pobočník v Novom Smokovci, bol za mimoriadne úsilie a starostlivosť o zranených a chorých vojakov a dôstojníkov vyznamenaný medailou Červeného kríža 2. triedy. Ten pán sa o dva roky…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 1. týždeň

* Šéflekár kežmarského dispenzára Dr. Armin Klein už 2. januára obsiahlym listom upozorňuje na hrozbu tuberkulózy, potrebu jej rýchleho diagnostikovania a následného liečenia. Problémovou skupinou sa stali najmä staršie deti….