Tag Archives: Týždeň pod Tatrami

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi

* Dialo sa pod Tatrami čosi ani len netušené! M. R. Štefánik uvádzal T. G. Masaryka do najvyšších francúzskych kruhov, aby sa v nich a s nimi rodili predstavy o…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi

* MUDr. Vojtech Alexander, kežmarský lekár, priekopník röntgenológie, jeden z prvých v tomto odbore v európskom priestore, 16. januára zomrel. Stal sa obeťou vlastnej túžby po poznaní, keď podľahol chorobe spôsobenej ožiarením. Bol…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi

* Spišský župan barón Arthur von Wieland vyjadril osobné poďakovanie lekárovi a spolumajiteľovi liečební a kúpeľov v Tatranskej Polianke Dr. Michalovi Guhrovi za veľmi vydarené vyliečenie viac ako 70 vojakov…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi

* Pozornosť na frontové dianie sa obrátila smerom na Balkán. Rakúsko-uhorská armáda útočila na Čiernu Horu, odtiaľ prichádzali listy a pohľadnice do spišských rodín. Zatiaľ ešte v januári žiadne s…

Dvojtýždeň pod Tatrami pred 100 rokmi

* Veliteľom dohliadajúcim na spišské textilné fabriky sa stal nadporučík Július Fehér, jeho zástupcom poručík Acusius Aczel. Sídlom veliteľstva sa stal Kežmarok ako centrum spišského textilného priemyslu. * Predstavitelia spišských…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi

* Až z Besarábie (historické územie podstatnej časti Moldavska a časti Ukrajiny) písal list sanitár 13. bataliónu poľných poľovníkov Fritz Zuber. Dramaticky líči, ako bojujú vojaci – s metrovou snehovou…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi

* Stále sa rátali škody veternej kalamity, vyčísľovalo ich vo svojich lesoch mesto Spišská Belá a obec Veľká Lomnica. Jeden nemenovaný lyžiarsky inštruktor zo zahraničia, ktorý pôsobil vo Vysokých Tatrách,…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi

* Ničivý vietor zasiahol oblasť Vysokých Tatier od Vyšných Hágov po Tatranskú Lomnicu dňa 18. novembra. Úplne zničil les v dĺžke 10 km a šírke 1 km. Padajúce a polámané…

Týždeň pod Tatrami

* Redakčný článok v týždenníku Karpathen Post zhodnotil končiacu sa letnú sezónu v tatranských kúpeľoch a autor konštatoval, že sa zmenila cenová politika, ktorá sa tak dotkla najmä návštevníkov z podtatranských miest, ale aj…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi

* Továrnik Karol Wein z Kežmarku sa rozhodol k veľkorysému daru. Ako uviedol v poďakovaní veliteľ náhradného rezervného špitáľa v meste, pán továrnik daroval zraneným a chorým vojakom väčšie množstvo…