Tag Archives: Týždeň pod Tatrami

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 40. týždeň

* V celej podtatranskej oblasti sa intenzívne rozvíja sionistické hnutie. Jednotlivé organizácie vznikajú v mestách, kde žije židovská komunita. Medzi prvými vznikla organizácia v Kežmarku, nasledoval Poprad a ďalšie mestá….

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 36. týždeň

* Auditórium Lýcea v Kežmarku zasadlo 3. septembra, aby určilo definitívne obsadenie profesorského zboru a riešilo problémy riadneho chodu školy. Stanovilo základné školné vo výške 160 korún. Obrátilo sa výzvou…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 35. týždeň

* Prvý vážny boj o budúcnosť kežmarského lýcea sa odohral 25. augusta. Na jednej strane stáli mocenské orgány reprezentované cirkevnými a župnými hodnostármi (presadzujúce slovenský charakter, vrátane vyučovacieho jazyka), na…

Týždeň pod Tatrami – 34. týždeň

* Spišskí Nemci prostredníctvom regionálnej tlače opätovne otvorili otázku používania svojho jazyka v školách, pri úradnom styku atď. V rozsiahlom článku (podobajúcom sa memorandu) opatrne naznačili aj riešenie požiadavky kultúrnej…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 32. týždeň

* V Kežmarku sa 14. augusta rozdávali trafiky. Presnejšie, zasadala spoločnosť, ktorá rozhodovala o koncesiách na trafiky v okrese Kežmarok. Uchádzač musel splniť viaceré podmienky, napr. prednostné právo mali vojnoví…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 31. týždeň

* Župani slovenských žúp sa stretli 5. augusta v Martine s ministrom Vavrom Šrobárom. Zhodnotili aktuálnu situáciu na Slovensku, pričom Šrobár apeloval, aby sa všetkými prostriedkami zabránilo protičeskej agitácii a…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 30. týždeň

* Veľká radosť zavládla v závere júla v Ľubici. Počas troch dní sa vrátili domov zo zajatia a vôbec z vojnového diania občania už takmer pohrešovaní. Bolo ich celkom 21….

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 29. týždeň

* Problémy na hraniciach s Poľskom, vrátane samotného stanovenia hraničnej čiary, vyvolali rokovania umocnené ešte udalosťami okolo Tešínska. Člen oficiálnej delegácie na rokovaniach v Krakove Dr. Ján Rumman, spišský župan,…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 28. týždeň

* V polovici júla sa uskutočnilo rokovanie o budúcnosti spišských stredných škôl zriadených evanjelickou cirkvou. Išlo pritom o citlivú otázku vyššieho gymnázia a strednej dievčenskej školy. Súpermi boli Kežmarok a…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 26. týždeň

* V Novom Smokovci pred Telekiho vilou sa 23. júna ráno potulovala medvedica s dvoma štvormesačnými medvieďatami. Hájnik Vojnár ju zbadal asi 150 metrov pred ním a keďže medvedica zaútočila,…