Tag Archives: Týždeň pod Tatrami

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 36. týždeň

* Skupina pätnástich nemeckých novinárov, šéfredaktorov a vydavateľov významných novín z Berlína, Hamburgu, Mníchova a Drážďan absolvovala v strede septembra trojdňovú návštevu Vysokých Tatier, počas ktorej sa zamerali na kvalitu…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 34. týždeň

* Kežmarský mládenec, teraz poručík 25. pešieho pluku Ján Trebič, bol za mimoriadne hrdinstvo pri bojoch na Piave vyznamenaný Vojnovým krížom 3. stupňa. Rad za zásluhy ozdobil aj hruď kežmarského…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 33. týždeň

* Zasadnutie mimoriadneho významu sa uskutočnilo 19. augusta v Spišskej Belej. Účastníci, autority zo Spišskej a Gemerskej župy, sa zaoberali definitívnou podobou železničného prepojenia Gemera s Halíčou. Bola stanovená trasa v línii: Betliar –…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 32. týždeň

* Výročné valné zhromaždenie Uhorského karpatského spolku sa uskutočnilo 4. augusta v Starom Smokovci pod vedením jeho predsedu grófa Alexandra Telekiho. Schôdzi chýbal pracovný charakter rokovania a pevné závery, mala…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 31. týždeň

* Z bojísk I. svetovej vojny prichádzali predovšetkým správy o vyznamenávaní najmä dôstojníkov. Do spišských periodík prišla aj optimistická pohľadnica vojakov pochádzajúcich zo Spiša a slúžiacich v 1. rote strojných…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 30. týždeň

* Zlá správa z bojísk v Taliansku prišla aj do váženej rodiny Payerovcov z Veľkej. Ich syn Johann, poručík 85. pešieho pluku padol pri bojoch v Dolomitoch. Padol vo veľmi…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 29. týždeň

* Hrdinskou smrťou za vlasť padol v boji – tak sa začínal list, ktorý 17. júla obdržali pozostalí po poručíkovi 6. pluku domobrany Vincentovi Krajňákovi. Pri bojoch na Piave bol…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 27. týždeň

* Minister obchodu udelil riaditeľovi Spišskobelianskej sporiteľne Arminovi Mayerovi koncesiu na stavbu železničnej trate normálneho rozchodu zo stanice Spišská Belá do Tatranskej Kotliny s podmienkou do jedného roka začať so stavbou….

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 26. týždeň

* Smutné oznámenia o hrdinskej smrti tentoraz prichádzali z talianskeho frontu. Pri bojoch na riečke Piave padol nadporučík Dezider Belóczy, ktorý prešiel takmer štvorročnými bojmi I. svetovej vojny, vrátane ruského frontu….

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 25. týždeň

* Kežmarská fabrika na výrobu škrobu ohlásila 16. júna celkom poeticky tak prozaickú udalosť, akou bol úpadok: končí sa naša podnikateľská cesta. * Od 15. júna začal pravidelnú dennú premávku…