Tag Archives: Týždeň pod Tatrami

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 42. týždeň

* „Proti česko – slovenským ašpiráciám!“ – tak znel titulok zásadného článku v regionálnom týždenníku Karpathen Post z 24. októbra. Autor upozorňuje na správy z Ruska, podľa ktorých Česi z…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 41. týždeň

* Prichádzali prvé správy o obetiach španielskej chrípky. V Kežmarku zomrelo v poslednom septembrovom týždni a na začiatku októbra 12 ľudí, v Poprade 10, v Spišskej Belej 9, v Ľubici…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 40. týždeň

» Na talianskom fronte zahynul hrdinskou smrťou – ako bolo zvykom písať – občan Spišskej Belej Dr. Friedrich Hermell. Pre rodinu táto strata bola o to bolestnejšia, že na bojiskách…

Týždeň pod Tatrami – 40. týždeň

Historický kalendár – 40. týždeň 3. októbra zomrel geograf a geomorfológ Ludomir Sawicki (14. 9. 1884 Viedeň, Rakúsko – 3. 10. 1928 Krakov, Poľsko). V rokoch 1902 až 1906 študoval…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 39. týždeň

* Ako expozitúry Košickej chemickej stanice sa začali budovať chemické laboratóriá v Poprade, Kežmarku, Levoči a v Spišskej Novej Vsi. Stanice slúžili ako kontrola kvality potravinárskych surovín a potravinárskych tovarov…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 38. týždeň

* V Kežmarku sa 24. septembra uskutočnili konzultácie vedení Železnice údolím Popradu a Košicko-bohumínskej železnice o investíciach. Ako nevyhnutné sa ukázali: ďalšia koľaj v stanici Matejovce, vybudovanie objektu stanice Studený…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 37. týždeň

* O kúpu Krompecherovho parku vo Veľkej sa prihlásila komanditná spoločnosť, ktorej predstaviteľmi sú občania Dr. Ján Erös, Elemír Köszeghi, Emil Toth, Alfréd Raab a disciplinárne vyšetrovaný vrchný stoličný sudca…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 36. týždeň

* Skupina pätnástich nemeckých novinárov, šéfredaktorov a vydavateľov významných novín z Berlína, Hamburgu, Mníchova a Drážďan absolvovala v strede septembra trojdňovú návštevu Vysokých Tatier, počas ktorej sa zamerali na kvalitu…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 34. týždeň

* Kežmarský mládenec, teraz poručík 25. pešieho pluku Ján Trebič, bol za mimoriadne hrdinstvo pri bojoch na Piave vyznamenaný Vojnovým krížom 3. stupňa. Rad za zásluhy ozdobil aj hruď kežmarského…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 33. týždeň

* Zasadnutie mimoriadneho významu sa uskutočnilo 19. augusta v Spišskej Belej. Účastníci, autority zo Spišskej a Gemerskej župy, sa zaoberali definitívnou podobou železničného prepojenia Gemera s Halíčou. Bola stanovená trasa v línii: Betliar –…