Tag Archives: Týždeň pod Tatrami

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 32. týždeň

* Výročné valné zhromaždenie Uhorského karpatského spolku sa uskutočnilo 4. augusta v Starom Smokovci pod vedením jeho predsedu grófa Alexandra Telekiho. Schôdzi chýbal pracovný charakter rokovania a pevné závery, mala…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 31. týždeň

* Z bojísk I. svetovej vojny prichádzali predovšetkým správy o vyznamenávaní najmä dôstojníkov. Do spišských periodík prišla aj optimistická pohľadnica vojakov pochádzajúcich zo Spiša a slúžiacich v 1. rote strojných…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 30. týždeň

* Zlá správa z bojísk v Taliansku prišla aj do váženej rodiny Payerovcov z Veľkej. Ich syn Johann, poručík 85. pešieho pluku padol pri bojoch v Dolomitoch. Padol vo veľmi…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 29. týždeň

* Hrdinskou smrťou za vlasť padol v boji – tak sa začínal list, ktorý 17. júla obdržali pozostalí po poručíkovi 6. pluku domobrany Vincentovi Krajňákovi. Pri bojoch na Piave bol…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 27. týždeň

* Minister obchodu udelil riaditeľovi Spišskobelianskej sporiteľne Arminovi Mayerovi koncesiu na stavbu železničnej trate normálneho rozchodu zo stanice Spišská Belá do Tatranskej Kotliny s podmienkou do jedného roka začať so stavbou….

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 26. týždeň

* Smutné oznámenia o hrdinskej smrti tentoraz prichádzali z talianskeho frontu. Pri bojoch na riečke Piave padol nadporučík Dezider Belóczy, ktorý prešiel takmer štvorročnými bojmi I. svetovej vojny, vrátane ruského frontu….

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 25. týždeň

* Kežmarská fabrika na výrobu škrobu ohlásila 16. júna celkom poeticky tak prozaickú udalosť, akou bol úpadok: končí sa naša podnikateľská cesta. * Od 15. júna začal pravidelnú dennú premávku…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 24. týždeň

* Titulná strana Karpathen Post č. 25 patrila čestnému občanovi kráľovského mesta Kežmarok Karlovi Weinovi, továrnikovi, ktorý do Kežmarku priniesol moderné podnikateľské aktivity a urobil z neho centrum priemyslu spracovania…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 23. týždeň

* Ozubená železnica zo Štrby na Štrbské Pleso začala sezónnu prevádzku 1. júna. Denne jazdia dva spoje predpoludním a dva popoludní tam a späť. Pre nedostatok uhlia nie je možné…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 21. týždeň

* Mliečna aktivita sa zrejme ujala, lebo už 18. mája prišiel do Kežmarku ministerský radca ministerstva ľudovej výživy Dr. Pavol Tolnai v sprievode vládneho komisára Dr. Zoltána Tótha. U primátora sa…