Tag Archives: Vladimír Boška

Hôrka sa rozrastá, prispôsobuje sa pribúdajúcemu obyvateľstvu

Obec Hôrka má kopijnícku a banícku históriu. Obec sa v poslednom období rýchlo rozvíja a špecialitou je, že obec má štyri miestne časti. Máme štyri rôzne lokality individuálnej bytovej výstavby v rôznom stupni prípravy…