Tag Archives: Vojňany

Vojňany prišli za rok o všetkých svojich 90-tnikov

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme sa zhodli, že najpálčivejšie témy sú rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorý má viac než 40 rokov a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Výzva na kultúrny dom bola zrušená pre…

Vo Vojňanoch vylepšili škôlku, jeden projekt im zrušili

V minulom roku gro práce spočívalo vo vypracovaní projektov v rámci programu rozvoja vidieka. Mali sme kompletne vypracované a vysúťažené dva projekty, jeden sa týkal kompletnej rekonštrukcie kultúrneho domu, s tým, žeby sa mala…

Historický kalendár – 38. týždeň

» 21. septembra zomrel vlastivedný pracovník, múzejník a lekár Eduard Daits (7. 12. 1853 Rudňany – 21. 9. 1931 Poprad-Veľká). Študoval v Spišskej Novej Vsi na gymnáziu a na lekárskej fakulte univerzity…