Tag Archives: Vydrník

Vo Vydrníku chcú opraviť cesty a vybudovať nové námestie

Do konca mesiaca október bolo našou prioritou podanie žiadostí na poskytnutie dotácií. Prvou žiadosťou je dotácia z Environmentálneho fondu na rozšírenie splaškovej kanalizácie, ktorú je potrebné dobudovať v časti obce…

Historický kalendár – 31. týždeň

30. júla sa narodil učiteľ a vlastivedný pracovník Rudolf Danhauser (30. 7. 1854 Poprad – 1904 Poprad, pochovaný 10. 7. 1904). Základné vzdelanie získal v Poprade, neskôr študoval na gymnáziu…

Vo Vydrníku zrekonštruujú škôlku aj obecné priestory

Tento rok sme pripravovali projektové dokumentácie na miestne komunikácie v obci. Už prebehlo aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Jeden z úsekov zrealizujeme zrejme ešte tohto roku a ďalšie tri v budúcom roku….

Vo Vydrníku opravili budovu obecného úradu, schválili im aj žiadosť na opravu škôlky

Obci Vydrník boli na jar minulého roka poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu SR na obnovu budovy obecného úradu. Z poskytnutých finančných prostriedkov sa zrealizovali tieto práce: výmena časti okien, vchodových dverí,…

Vydrník dostal v tomto roku zelenú na opravu obecného úradu aj škôlky

Obci Vydrník boli na jar tohto roka poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu SR na obnovu budovy obecného úradu. Z poskytnutých finančných prostriedkov sa zrealizovali tieto práce: výmena časti okien, vchodových dverí,…

Na slovíčko so starostom Vydrníka

Zregulovali sme potok v rómskej osade v dĺžke asi 700 metrov, finančné prostriedky sme vybavovali z Európskej únie z Operačného programu životné prostredie ochrana pred povodňami a tam sme dostali 450-tisíc, čo bola nosná…